Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
POV?STI

SOVÍ SKÁLA U SOVINCEPod jedním z mechem porostlých balvan? ležícím dosud na strmém svahu Soví skály je ukryt vchod do jeskyn?, v níž v dávných dobách žil Soví král.

Pov?st vypráví, že tento, ve dne mládenec s moudrým sovím pohledem a smutkem v duši, byl v noci zaklet do podoby velkého výra, který žalostn? kroužíval nad jedním z kamen?, z n?hož vystupoval obrys dív?í podoby. Její tvá? namaloval št?tec svázaný z m?sí?ních paprsk?, kterými proza?oval sv?t n?mých p?ízrak? sám nebeský vládce noci. To, že kdysi vstoupil takový smutek do kamenných st?n Soví skály, m?la na sv?domí zlá ?arod?jnice Durma, když proklela toho, kdo necht?l op?tovat její náklonnost.

Ub?hlo mnoho let, když jednoho dne se vydala dívka z Ji?íkova do sovineckých les? a zastavila se práv? pod Soví skálou. Usedla na velký kámen a tu najednou p?ed ní za?alo kroužit malé kropenaté pe?í?ko, které jakoby dívku lákalo k tomu, aby je následovala. Vydala se tedy za ním. Když pe?í?ko zmizelo, dívka spat?ila nad sebou ve skalní st?n? velký otvor. Vyhoupla se nahoru, prolezla dírou a stanula v jeskyni. Uvid?la spícího Sovího krále, který v lidské podob? nehnut? ležel na nízkém l?žku a nad jeho tvá?í se vznášely oblá?ky dechu. Dívka jej pohladila po hlav? a mladík se probudil. Krásná tvá? z jeho m?sí?ního obrazu se stala skute?ností! Za?al dívce vypráv?t sv?j p?íb?h a ješt? než jej dokon?il, dívka v?d?la, že se dom? už nevrátí.

Potom ti dva spolu dlouhá léta žili ve skalní jeskyni, Soví král však nebyl svého prokletí nikdy zbaven. Mnozí lidé za noci vídávali, jak z jeskyn? vychází mladá dívka s velkým výrem na rameni. Jejich p?íb?h lásky byl znám široko daleko a nez?stal zapomenut ani po mnoha a mnoha letech, protože Soví král a jeho milovaná zem?eli jen na chvíli. Jejich láska p?etrvala v?ky a p?ízraky jejich t?l se dodnes objevují na svahu Soví skály, kde spolu s m?sí?ním št?tcem malují po kamenech roztodivné tvary.

Soví skála - modrá zna?ka vás provede Valšovským dolem vzh?ru na Sovinec. P?ímo naproti hradu je Soví skála. Nehledejte ji na map?, protože se na ni nevešla. Ale je tam.

| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 5214 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server