Hlavní menu
P?ihlášení

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

On-line
Neznámý čtenář
POV?STI

KOPEC VÝHLEDY U SOVINCET?ikrát prý sta?í dupnout a utiší se vítr. Tak aspo? vypráví stará pov?st o Výhledech, kde žily p?ed dávnými ?asy V?trné žínky. Lákaly kolemjdoucí do svých náru?í, aby je vzáp?tí sev?ely do rotujícího kužele v?trného víru, v n?mž život nebožáka byl do?ista rozfoukán. Kdo neznal jedinou možnou obranu, totiž t?ikrát zadupat, byl nav?ky ztracen. Žínky obývaly dutiny starých strom? a probouzely se jen tehdy, když zaslechli lidské hlasy. Proto nebylo radno v blízkosti strom?, jejichž kmeny byly pootev?eny, promluvit. Mnozí p?esto neuhlídali sv?j jazyk, a když se najednou spustil prudký vítr, byli vtaženi do v?trných náru?í, pokud neuposlechli rady staré pov?sti o t?etím zadupání. Tak aspo? vypráv?li ti, kterým náhlý vítr sebral ?epici a kte?í se z t?chto míst vrátili dom?.

Pravda je, že dodnes se p?es Výhledy ne?ekan? p?ežene poryv v?tru a n?kdy sta?í jen si vzpomenout na toto vypráv?ní, aby se vítr prom?nil v jemný vánek pohupující se ve v?tvích strom? p?i t?etím zadupání.

Výhledy - ze Sovince se pus?te po silnici dol? sm?rem na Paseku. První odbo?ka vpravo je sice p?kná, ale slepá. Zato ta další vás asi po kilometru p?ivede t?sn? k vrcholu kopce Výhledy. Bude vpravo od vás, necelých padesát metr? daleko.

| Autor: Petr Grambal | Vydáno dne 01. 09. 2008 | 4821 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

webdesign ©2008 Petr Grambal - Inferno Media | contents SOVINEC.INFO není-li uveden zdroj.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server